Produkty w koszyku (0)
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE
Lista jest pusta

Wyzwania, obowiązki i trudności w zawodzie pielęgniarki w XXI wieku

Wyzwania, obowiązki i trudności w zawodzie pielęgniarki w XXI wieku

Pielęgniarstwo to profesja, która wymaga dużego zaangażowania. Jest swoistego rodzaju misją związaną ze sprawowaniem opieki nad pacjentem na różnych etapach jego życia, bez względu na płeć, stan zdrowia czy stan zamożności. Taka praca wymaga umiejętności radzenia sobie z wieloma problemami i pokonywania różnych trudności, które dość często destrukcyjnie wpływają na zdrowie fizyczne i psychiczne. Z jakimi wyzwaniami zmagają się pielęgniarki w XXI wieku?


Specyfika pracy w zawodzie pielęgniarki

Istnieje dość wyraźne zróżnicowanie pielęgniarskich czynności zawodowych. Wnika ono głównie z potrzeb pacjentów i stanowi odpowiedź na ich podstawowe potrzeby. Zasady wykonywania zawodu określa specjalna ustawa z 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Poniższa grafika przedstawia w skrócie główne zadania wykonywane na co dzień przez pielęgniarki.

Pielęgniarka – obowiązki i kwalifikacje

Świadczenia te udzielane są przede wszystkim w różnych miejscach, w tym:

 • na stanowiskach wymagających bezpośredniej opieki nad zdrowym pacjentem: w poradniach dziecka, miejscu nauczania czy wychowania, poradniach ogólnych, gabinetach medycyny pracy, żłobkach,
 • w miejscach opieki nad pacjentem chorym, jak poradnie specjalistyczne, opieka domowa, poradnie środowiskowe,
 • opieka nad pacjentem chorym w stacjonarnych miejscach opieki: szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, hospicjach, sanatoriach, a także miejscach zamieszkania pacjentów w ramach opieki długoterminowej czy pielęgniarstwa rodzinnego, stacjach pogotowia ratunkowego.

Kształcenie pielęgniarek w Polsce

Współcześnie kształcenie pielęgniarek odbywa się na poziomie szkół wyższych. Wśród obowiązków, do których wykonywania przygotowywane są studentki, jest nie tylko wykonywanie iniekcji oraz mycie chorych, ale też realizacja bardzo wielu czynności instrumentalnych, które są konieczne w całym procesie leczenia.

Zawód pielęgniarki jest regulowany (podlega reglamentacji prawnej), wolny oraz służebny. Do najistotniejszych cech pielęgniarek zalicza się empatię, cierpliwość, odpowiedzialność, sprawność manualną, podzielność uwagi, elastyczność oraz dokładność. Duże znaczenie dla wykonywania tego zawodu ma także dobra kondycja psychofizyczna oraz odporność na stres.

Pielęgniarka środowiskowa – obowiązki i kwalifikacje

Aby móc wykonywać pracę w zawodzie pielęgniarki, trzeba ukończyć studia lub specjalistyczne szkolenia. Pełny wykaz dziedzin pielęgniarstwa, w których mogą być prowadzone specjalizacje i kursy kwalifikacyjne znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2013 roku. Wszystkie specjalizacje wymieniliśmy w artykule: Rodzaje pielęgniarek – ścieżka rozwoju zawodowego dla pielęgniarki

Przeczytaj także: Pielęgniarka środowiskowa – obowiązki i kwalifikacje

Wśród problemów, z którymi borykają się pielęgniarki, wymienia się: braki kadrowe, zbyt niskie wynagrodzenie czy wypalenie zawodowe.

Warto również podkreślić, że praca w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej wymaga zapewnienia ciągłej opieki nad pacjentem, czyli nie tylko w dni powszednie, ale też we wszystkie niedziele i święta. Dyżury w różnym systemie zmian mają swoje wady i zalety. Nie ma niestety jednego, optymalnego systemu pracy zmianowej. Pielęgniarki wykonujące swoją pracę nocą borykają się z różnymi problemami, takimi jak zaburzenia funkcjonowania, chroniczne zmęczenie, bóle głowy, problemy z koncentracją, podejmowaniem decyzji.

Pielęgniarki w dobie pandemii

W okresie pandemii polska pielęgniarka musiała się zmierzyć z wieloma różnymi problemami.

Wśród zagrożeń wymienia się:

 • obawa przed zakażeniem związana pracy z pacjentem zakażonym COVID-19,
 • poczucie strachu i bezradności,
 • nieprzewidywalność wydarzeń,
 • utrata kontroli,
 • obawy związane z wykonywaniem dotychczasowych obowiązków,
 • nauka funkcjonowania w nowych, specyficznych warunkach pracy,
 • konieczność dostosowania się do zmian w organizacji pracy,
 • praca w warunkach stresu,
 • uczucie niepokoju, obniżenie nastroju, objawy wypalenia zawodowego,
 • konieczność zmierzenia się z reakcją pacjentów i ich rodzin na chorobę,
 • przebywanie w warunkach izolacji.

Trzeba przy tym dodać, że praca z pacjentem zakażonym COVID-19 wymagała przeorganizowania pracy, wykonywania obowiązków w dodatkowym ubraniu ochronnym, by można było bezpieczniej sprawować swoje obowiązki, a także stosowania środków ochrony indywidualnej jak półmaska, maska, gogle, przyłbica, rękawiczki medyczne, buty ochronne czy ochraniacze na buty.

Pielęgniarka środowiskowa – obowiązki i kwalifikacje

Sprawdź dostępne maski ochronne

Stan zatrudnienia pielęgniarek w Polsce również nie jest wystarczający, co w ostatnim czasie w sposób szczególny było odczuwalne. Wynika to z przeobrażeń i aktualnej sytuacji w systemie ochrony zdrowia, a także ze wzrostu zapotrzebowania na usługi pielęgniarskie.

Przeczytaj także: Bezpieczeństwo i higiena pracy w kontakcie z pacjentem w dobie koronawirusa

Odpowiednie warunki pracy dla personelu medycznego

Praca w takim trudnym i specyficznym zawodzie wymaga zapewnienia pielęgniarkom odpowiednich warunków pracy. Ma to fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników i wszystkich, którzy w tym procesie uczestniczą, w tym również pacjentów.

Do nich zalicza się m.in. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, jak właściwy dobór pomieszczeń w zależności od przeznaczenia, spełniających warunki techniczne i sanitarne, dobór odpowiednich środków ochrony osobistej, kształtowanie warunków pracy zapewniających sprawność działania, skuteczną oraz wydajną pracę.

Praca pielęgniarki pełna wyzwań

Praca pielęgniarki należy do wyczerpujących zarówno fizycznie, jak i psychicznie, a w czasie pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 szczególnie. Wszystkie działania mają jeden cel – dobro pacjenta. Niezależnie jednak od miejsca pracy oraz rodzaju świadczonych usług, ważne, by pielęgniarki mogły wykonywać swoje obowiązki w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, pewność działania, chroniących przed szkodliwymi skutkami dla zdrowia. Dla komfortu pracy pielęgniarek bardzo ważna jest wygodna odzież oraz obuwie, które można nabyć w naszym sklepie internetowym – sprawdź: odzież medyczna damska, obuwie medyczne.

powrót do listy

Zapisz się do newslettera!
Najlepsze okazje!