Produkty w koszyku (0)
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE
Lista jest pusta

Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy: jakie warunki trzeba spełnić?

Stypendia dla przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy: jakie warunki trzeba spełnić?

Zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych to jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. W tym celu podejmowane są różne działania, które mają pomóc w jego realizacji. Zachętą do studiowania pielęgniarstwa i położnictwa, a w późniejszym czasie podejmowania pracy w tym zawodzie, są m.in. stypendia. Co warto wiedzieć i jak się o nie ubiegać?


Kto przyznaje świadczenia?

Programy, w ramach których studenci kierunków medycznych otrzymują środki finansowe, realizują zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe. Świadczenia są przyznawane w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programów Ministerstwa Zdrowia - są to tzw. świadczenia motywacyjne. Celem przyznawania stypendium dla przyszłych pielęgniarek i położnych jest poprawa ich sytuacji zawodowej, jakości kształcenia, a także zwiększenie zainteresowania studiami na takich kierunkach jak pielęgniarstwo. Pomoc mogą uzyskać studenci pielęgniarstwa i położnictwa lub ratownictwa medycznego, a także absolwenci tych kierunków czy nawet uczelnie kształcące pielęgniarki i położne. Wsparcie jest udzielane w różny sposób poprzez stypendia, ale też płatne praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia czy np. zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania w czasie praktyk studenckich.

Ile pieniędzy można otrzymać w ramach stypendium?

Wysokość miesięcznego stypendium dla każdego studenta czy studentki pielęgniarstwa jest definiowana indywidualnie. Zazwyczaj stypendium dla pielęgniarek określa się na czas jednego roku akademickiego, a nabór jest organizowany cyklicznie, na początku pierwszego semestru nauki lub tuż przed jego rozpoczęciem. Liczba osób, które otrzymają stypendium dla pielęgniarek, również jest określana indywidualnie w zależności od konkretnego programu, który realizuje dana placówka oraz wewnętrznych wytycznych. Stypendia motywacyjne są wypłacane na indywidualne konto wskazane przez studenta w złożonym wniosku i przyznawane niezależnie od innych stypendiów.

Warunki uzyskania stypendium dla pielęgniarek

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć praktycznie każdy student kierunku medycznego. Podstawowe wytyczne zazwyczaj jednak są te same lub zbliżone. Najważniejsze z nich wymieniliśmy poniżej.

stypendia-dla-pielęgniarek

Inne kryteria, które być może trzeba będzie spełnić, to np. uczestnictwo w dodatkowych zajęciach dydaktycznych lub w obowiązkowych płatnych praktykach. Niektóre uczelnie w zamian za pobierane stypendium zobowiązują studenta do tego, by po ukończeniu edukacji podjął zatrudnienie w danej placówce na określony czas. Kwestie te są ustalane indywidualnie.

Jak ubiegać się o stypendium – najważniejsze dokumenty

Konkretne wytyczne znajdują się we wniosku, który student musi wypełnić i złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Ponadto uczelnie wymagają potwierdzenia, że student spełnia kryteria.

Najczęściej dołączane dokumenty to:

  1. Oryginał zaświadczenia z uczelni o statusie studenta z informacją o tym, że student realizuje naukę zgodnie z programem studiów.
  2. Oryginały zaświadczeń z uczelni o średniej arytmetycznej ocen za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku – osobne zaświadczenie dla każdego roku studiów.

Aby dowiedzieć się, jakie kryteria trzeba spełnić na danym kierunku, warto zwrócić się do władz konkretnej uczelni lub innej jednostki odpowiedzialnej za realizację programu. Wnioski rozpatrywane są przez specjalnie powołaną w tym celu komisję, która weryfikuje ich poprawność oraz tworzy listę kandydatów. We wniosku znajdują się dokładne informacje na temat tego, w jakim terminie można się spodziewać jego rozpatrzenia.

Kształcenie zawodowe pielęgniarek odbywa się w ramach studiów licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ścieżki rozwoju osób starających się o pracę w zawodach medycznych określa ustawa, o której pisaliśmy w artykule: Rodzaje pielęgniarek – ścieżka rozwoju zawodowego dla pielęgniarki

Programy także dla absolwentów

O świadczenia, oprócz studentów, mogą się również ubiegać absolwenci. Mogą oni liczyć m.in. na pomoc w znalezieniu zatrudnienia w podmiotach leczniczych i zdobywaniu wiedzy w ramach prowadzonych, zawodowych szkoleń medycznych. Na wsparcie mogą również liczyć osoby, które zechcą być mentorami dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki w nowym zawodzie. W ramach programów absolwenci mają szansę otrzymać dodatkowe stypendium szkoleniowe na czas trwania cyklu szkoleń medycznych zawodowych. Warunkiem otrzymania takiego stypendium jest udział w szkoleniach podyplomowych oraz zatrudnienie na pełny etat w podmiocie medycznym położonym na terenie Polski.

Profesjonalna odzież dla studentów medycyny i położnictwa

Studiujesz pielęgniarstwo lub położnictwo? W naszym sklepie internetowym znajdziesz elementy garderoby na zajęcia na uczelni, praktyki, a później do pracy w zawodzie medycznym. Bluzy medyczne, spodnie, spódnice, żakiety, tuniki, czepki medyczne i wiele innych elementów odzieży to propozycje dedykowane dla kobiet i mężczyzn.

stypendia-w-medycynie

Wsparcie dla pielęgniarek i położnych

Tworzenie nowych form zachęcania młodych osób do pracy w zawodach medycznych jest niezwykle istotne. Celem jest zapewnienie dobrych warunków zatrudnienia przyszłym pielęgniarkom i wsparcie rozwoju kadry medycznej. Atrakcyjne i dopasowywane do potrzeb młodych ludzi programy rozwojowe pomogą zwiększyć liczbę zatrudnionych w zawodzie, a co za tym podnieść standardy opieki zdrowotnej w naszym kraju.

powrót do listy

Zapisz się do newslettera!
Najlepsze okazje!